Hvad arbejder vi med i en stress behandling?

Jeg tager udgangspunkt i den enkeltes situation. I starten kan det handle om vha. af zoneterapien at mærke sin krop igen og arbejde med den dybe vejrtrækning.

Samtalerne kan efterhånden begynde at fylde mere og mere, så vi kommer til bunds i hvad det er der ligepræcis stresser dig.

Noget af det jeg selv har lært som stressramt er, at kroppen altid fortæller os, når vi er ved at træffe en “forkert” beslutning. Det vil sige en beslutning, der måske lyder godt udadtil, men som ikke er den rigtige beslutning for dig og din krop.

Derfor er det så vigtig at vide, hvordan din krop fortæller dig, at du er ved at komme ud af en glidebane.